Kлиенти

Oпслужуваме широк дијапазон на клиенти, со најразлични дејности, нудејќи лепеза на услуги посебно скроени за нивните индивидуални потреби.


Децениската соработка и пријателство со некои од нив сведочи за квалитетот на нашите услуги.

Нов клиент?

Која и да е вашата потреба, тука сме да помогнеме.

Ви нудиме консултации во сите области на економијата, како и помош во составување и поднесување на документи за сите гранки на администрацијата, како во хартиена форма, така и со помош на модерните информациски технологии.

Нашата централна дејност е сметководството, но нудиме и секаква друга стручна помош, како што е отварање на фирма, вршење проценки, ревизии, разни пријави и одјави, и сите други административни работи.

Воедно, застапници сме на две угледни австриски осигурителни компании и ви ги нуди секакви видови осигурување, животно и неживотно, 24 часа, 7 дена во неделата. 

Некои од нашите клиенти:

 • Хромак
 • Нама Кафе
 • Икс Миледи
 • Фидес Спес
 • Тоси Тајм
 • Титан
 • Баутијан Моторс
 • Фипко
 • Отљанац
 • АРС Инжинеринг
 • Жмара Ком
 • Мартинијан