Линкови

Министерство за финансииwww.finance.gov.mk

Управа за Јавни приходи на РМ

www.ujp.gov.mk

Министерство за економија

www.economy.gov.mk

Царинска управа

www.customs.gov.mk

Централен регистар на РМ

www.crm.org.mk

Агенција за вработување

www.zvrm.gov.mk

Фонд за ПИОМ

www.piom.com.mk

Службен весник на РМ

www.slves.com.mk

Министерство за труд и социјална политикаwww.mtsp.gov.mk

Народна банка на РМ

www.nbrm.gov.mk

Мекедонска берза

www.mse.com.mk

Закони

www.pravo.org.mk

Завод за статистика

www.stat.gov.mk

Идивиди Речник                                             www.idividi.com.mk/recnik

Оннет Речник                                                www.rechnik.on.net.mk