Осигурување

Преку нашите вработени кои се лиценцирани застапници за осигурување на фирмите Уника, Винер и Винер Лајф, нудиме: 
 • Животно осигурување во Винер Лајф (Vienna Insurance Group) од 5, 10, 15, 20 до 30 години.
  • Видови на осигурување: Профит, Семеен Премиум, Ризико, Детско.
  • Сите видови на осигурувања освен Ризико имаат и штедна компонента. По истекот на осигурувањето, ги добивате назад парите зголемени за припишаната добивка.
 • Разни видови неживотни осигурувања (Уника, Винер)
  • Автоосигурување и зелени картони
  • Каско
  • Пожарно осигурување
  • Осигурување од кражби
  • Патничко осигурување
  • Осигурување од незгода (несреќен случај), можно е и групно
  • Сите други видови на неживотно осигурување
Нашите агенти ви се на располагање 24 часа во денот.

Сите прашања околу полисите може да ги поставите на: nikola@pcinski.com
или на мобилен тел: 077/533-198.
Comments