Услуги

Нашата централна дејност е сметководството, но нудиме и секаква друга стручна помош, како што е отварање на фирма, вршење проценки, ревизии, разни пријави и одјави, и сите други административни работи чиe бреме би сакале да го пренесете на нас.

Воедно, застапници сме на две угледни осигурителни компании и ви ги нудиме сите видови на осигурување, животно и неживотно, 24 часа, 7 дена во неделата. 

Некои наши услуги

 • Професионални сметководствени услуги
 • Даночен консалтинг
 • Сите видови административни услуги поврзани со вашата фирма
  • проценка на оснивачки влог
  • регистрација и пререгистрација на фирма
  • пријава и одјава на вработени
  • поднесување на документи во УЈП, Централен Регистар, банки, Агенција за вработување, Фонд за Здравство, пензиски фондови.
  • плаќање на налози во банка
  • изработка на бизнис план
  • друго
 • Помош при воспоставување и оддржување на новите дигитални мрежни канали на комуникација и услуги со владините институции и администрација.
 • Ревизија од овластен ревизор

Осигурителни услуги

 • Животни осигурувања во Винер Лајф (Vienna Insurance Group) од 5, 10, 15, 20 до 30 години.
  • Видови на осигурување: Профит, Семеен Премиум, Ризико, Детско.
  • Сите видови на осигурувања освен Ризико имаат и штедна компонента. По истекот на осигурувањето, ги добивате назад парите зголемени за припишаната добивка.
 • Разни видови неживотни осигурувања (Уника, Винер)
  • Автоосигурување и зелени картони
  • Каско
  • Пожарно осигурување
  • Осигурување од кражби
  • Патничко осигурување
  • Осигурување од незгода (несреќен случај), можно е и групно
  • Сите други видови на неживотно осигурување